Dobroslav Chrobák

                    i.        Životopis a tvorba


          pracoval v Slov. rozhlase


          prednášal na Slov.VŠ technickej (elektrotechnika -písal aj odborné publikácie)


          publicistická a vydavateľská činnosť


      Kamarát Jašek -zbierka noviel -prvky reality, fantastickosti a dávnych mýtov vidieckeho sveta prírody; ide tu o ponor do hlbokého sveta postavy a jej vzťahu k okolitému svetu

                  ii.        Drak sa vracia


          „Hľadanie stratenej cti, lásky a dôvery.“ „Človek potrebuje ľudí.“


          Drak, vl.menom Martin Lepiš. Ako dieťa ho našiel starý slepý hrnčiar. Vzal ho k sebe, vychoval a vyučil hrnčiarstvu. Keď mal 14, opatrovník zomrel. Dedina mu pripisovala všetko zlo -pokladala ho až za spriaznenca pekiel. Zaľúbi sa do Evy, ale ich láska nie je rovnocenná -on nedokáže úplne ľúbiť. Eva čaká dieťa, ale Drak zmizne. Je otupená a nešťastná -vezme si Šimona Jariabku, ktorého neľúbi -stále čaká na Draka. Ten sa po rokoch vracia -dedina sa ho bojí za strašné príkoria, ktoré mu urobila. V horách vypukne požiar a dobytok je ohrozený -Drak ponúkne pomoc. Dedina s ním vyšle i Šimona, aby sa s ním „porátal“ a dal na neho pozor. Oni sa však trochu spriatelia a Šimon začína Draka chápať. Zabudne však na to, keď sa stretnú v horách s Poliakmi, ktorých dedina upodozrieva z kradnutia dobytka. Š podozrieva i Draka, pobijú sa a Šimon zlezie do dediny a podpáli Drakovi dom. Ten však prichádza do dediny s dobytkom i svojou milou. Šimon a Drak sa zmieria, Eva vidiac, že ju už Drak neľúbi, zaľúbi sa do Šimona a dedina Draka príjme k sebe.


          rozprávka s komplikovanou kompozíciou


          retrospektívne rozprávaný príbeh -Eva, ako stará mama hovorí príbeh vnúčatám –trojnásobná retrospektíva -cez Evu, cez dedinu a cez Šimona


          porušená lineárna časová následnosť


          biologický čas -čas nie je opodstatnený -meria sa len vekom postavy


          regionalizmus -Liptov


          postup od tajuplného k reálnemu


          rozprávač je často subjektívny -vťahuje čitateľa do deja

                iii.        Vzťah k téze


          mýtus cti a odvahy


          Drak -tajuplná postava -o jeho minulosti neviem nič -dozvedáme sa o ňom len cez pocity iných


          opatrovník ho stále držal pri sebe, preč od vrstovníkov -predčasne vyspel


          správal sa k ľuďom, akoby ich nepotreboval -samotár


          na ohovárania a ubližovanie od iných nereagoval


          nevedel to s ľuďmi a so ženami už vôbec nie -Eva „on jej vlastne nikdy nepatril, pretože nepatril nikomu“


          čudák -dedina ho však odsudzovala a považovala za zlého „Bol vždy sám. Sám proti všetkým, proti nej i proti sebe samému“


          obvinili ho z vraždy -keď našli hrnčiarovu mŕtvolu; v čase sucha si doniesol vzácnu hlinu na hrnce -dedina, mysliac, že má múku, roztrhali vrecia -keď našli hlinu, obvinili ho, že ju začaroval; otrávili mu psa (on sa pomstil: polial niektorých petrolejom a zapálil); chceli mu podpáliť dom; chceli ho zabiť -jazva


          po tom, čo mu ublížili, odchádza nájsť pokoj (nikdy nikomu neublížil)


          čas pravdepodobne strávil v horách -po návrate sa veľmi zmenil -je pokornejší, miernejší


          zistil, že potrebuje ľudí -bez nich sa žiť nedá -avšak oni ho odháňajú, nie je vítaný


          spätosť s prírodou -rešpektuje ju, chráni, ľúbi -vyzná sa v nej; zabíjať je opodstatnené iba pre vlastnú potrebu (Starec a more)


          heroický hrdina -dokáže sa vrátiť, postaví sa osudu a svojím činom si nakloní ľudí


          dedina je mienkotvorná -ako ho odsúdila, tak muselo byť


          tlačí na Šimona, aby už čosi vykonal proti Drakovi -on však odmieta, lebo si myslí, že sa ho to netýka


          hodnoty –láska človeka k človeku, dôvera priateľstvo, česť


          motív viny a trestu „…mýtus o Drakovi mohol vyvrátiť iba Drak sám“