Ďalší predstavitelia

                    i.        Ľudo Ondrejov (1901-1962)


          narodil sa v Juhoslávii; vyštudoval notársku školu -tejto praxi sa i venoval


          redaktor niektorých Martinských časopisov -Hlásnik,…


          pracoval i ako šofér z povolania


          zbierka Martin Nociar Jakubovie -súbor poézie a lyrických próz -denník o živote a láske, smrti a budúcnosti


          literatúra pre deti Rozprávky z hôr


          nachádzal poetickú krásu v prírode, na dedine, vo fyzickej práci drevorubača, pastiera


          nejde mu o návrat do starého sveta dediny, ale znovuobjavenie slobody, voľnosti, oslobodenia z konvencií


          hlavný hrdina v Martin Nociar Jakubovie avšak nenájde to, čo hľadá


          cestopisy pre mládež Africký zápisník, Horami Sumatry, Príhody v divočine -umelecké fikcie; podáva obraz vzťahu človeka a prírody pred bránou civilizácie v exotických krajinách


          trilógia diel: Zbojnícka mladosť, Jerguš Lapin, Na zemi sú tvoje hviezdy -symbol harmónie človeka a prírody; vrchárska nespútanosť v ideálnom svete s ušľachtilými hodnotami ako láska, priateľstvo, odvaha a krása, duševné zdravie a sila


          etické posolstvo


      folklórny naturizmus -motív folk. tradície (zbojníctvo)

                  ii.        Margita Figuli (1909-1995)


          * Dolný Kubín; úradníčka v Tatra Banke


          mýtické, legendové a rozprávkové prvky


          osobitný poetický nádych a citové obohatenie


          písala a publikovala prózu i poéziu


          Uzlík tepla, Pokušenie


          prináša iný pohľad do literatúry naturizmu; ženské hrdinky zápasia s tlakom zákona a konvencií morálky


          rozhodovanie v mene lásky; materský pud v konflikte so sociálnymi pomermi


          napätie vyjadrené i uvedomením si prekážky, ktorá v živote ľudí stojí


          Tri gaštanové kone


          lyricko-poetické ovzdušie ľúbostného vzťahu


          román Babylon -posledné roky Chaldejskej ríše prd dobitím Peržanmi (obdobie 2.sv.v)


          autobiografická kronika Mladosť -pohľad dieťaťa na odkrývajúci svet, domov, dedinu, tradície