Próza naturizmu


I.
                    
Próza naturizmu (lyrizovaná próza)

-
          literatúra medzivojnového obdobia -začiatky 30tych rokov

-
          koniec 1.sv.vojny, hospodárska kríza a predtucha 2.sv.vojny -pocit zničenia etických a morálnych hodnôt

-
          prostredníctvom literatúry zdôrazňujú určité hodnoty, ktoré sa vytratili -snaha obnoviť citovosť

-
          obava o existenciu rozumu; veľký priestor citom

-
          inšpirácia Francúzskou regionalistickou literatúrou -(Giono, Ramuz)

-
          vyznieva ako manifest ľudskosti v dobe odľudšťovania

-
          prostredie dediny -dedinský človek je viac spätý s prírodou

-
          regionalizmus -námety s určitého dedinského a horského prostredia -Orava, Liptov, Kysuce

-
          človek v symbióze- ale i v kontraste s prírodou

-
          nechuť k civilizačným javom

-
          subjektívnosť -osobné prežívanie; svojské videnie sveta

-
          fantazijné videnie sveta -rozprávkové a baladické príbehy

-
          mýtické predstavy -vymyslené situácie -mýtus života, prírody a lásky, odvahy a cti

-
          odklon od sociálnych problémov a ideovosti; zameranie na človeka, jeho psychiku a prírodu

-
          ide o etické hodnoty -čistá jednoduchá etika hrdinov

-
          hrdinovia -zvláštni, výnimoční, v atypických situáciách

-
          „Príroda je dejotvorný činiteľ.“ -naturizmus -príroda vstupuje do deja

-
          kratšie žánre, lyrizácia prejavu -básnické prostriedky, vnútorný monológ; ja -rozprávanie, expresívnosť, emocionálnosť; rytmická stavba textu („verše v próze“); redukcia sujetu

-
          alúzie -odvolanie sa na biblické motívy